GBP w Kasinie Wielkiej

Kasina Wielka 590 (remiza OSP)

34-741 Kasina Wielka

tel: 18 33-14-519

email: gbpkw@mszana.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 9.30 – 16.00
Wtorek 10.00 - 17.00
  Środa 9.30 – 16.00
Czwartek 10.00 - 17.00
 Piątek 9.30 – 16.00

Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasinie Wielkiej

Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej powstała w maju 1955 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Zajmowała jeden pokój na poddaszu prywatnego domu Państwa Strusiów . Kierownikiem jej został Pan Stefan Hornik – ówczesny sekretarz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej ,która miała siedzibę również w tym samym budynku.

W pierwszym roku działalności Biblioteka posiadała 1273 egzemplarze książek z różnych dziedzin wiedzy i odnotowała 153 czytelników. W 1963 r. – prowadzeniem Biblioteki zajęła się żona P. Stefana - P. Maria Hornik. Trwało to do 1967 r. kiedy to obowiązki bibliotekarza przejęła miejscowa nauczycielka P. Karolina Żmudka. W 1969 r. biblioteką zajęła się P. Zofia Wydra ( nauczycielka historii) i prowadziła ją przez dwadzieścia pięć lat. W latach 1982 – 1994 księgozbiór znajdował się w domu P. Wydrowej . W 1983 r. na „Przymiarkach „ powstaje Filia nr.2 – a obsługą czytelników zajmuje się nauczycielka P. Wiktoria Świerk. Filia ta funkcjonuje do 1994 r. kiedy to oba księgozbiory zostają połączone i przeniesione do publicznego lokalu w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia a obowiązki bibliotekarza przejmuje teraz absolwentka Bibliotekoznawstwa UJ w Krakowie - mgr Elżbieta Ciężadlik . Od 2000 r. biblioteka mieści się w budynku remizy OSP. Obecne pomieszczenie jest jasne ,słoneczne , suche i ciepłe – co zapewnia dobre warunki przechowywania zbiorów jak również dobre warunki pracy, a przede wszystkim korzystania z usług Biblioteki. Od 1994 r. przez prawie 10 lat istniało aktywne „Koło Przyjaciół Biblioteki” ( około 20 osób). Organizowane były wieczorki poezji, zabawy, dyskoteki, spotkania i rozmowy o lekturach.

Czytelnicy sami mogą sobie wybierać lektury ( tzw. wolny dostęp do półek). Mogą także korzystać z księgozbioru na miejscu. Posiadamy książki z każdej dziedziny wiedzy , choć zdecydowanie przeważa beletrystyka. W bibliotece można też uzyskać informacje lokalne tj. dotyczące historii wsi, gminy ,turystyki Beskidu Wyspowego, folkloru , rodzimych artystów , znanych postaci związanych z regionem. Gromadzone są wycinki prasowe dotyczące naszej okolicy. Zakupione zbiory wprowadzane są do komputerowej bazy danych programu MAK PLUS . Przeglądanie katalogów jest możliwe on-line na stronie www.gbpmszana.pl .

W bibliotece można też bezpłatnie korzystać ze stanowiska komputerowego. Mamy stały dostęp do Internetu. W 2011 r. przystąpiliśmy do projektu „ Program Rozwoju Bibliotek” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach tego programu odbyły się cykle szkoleń a także otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne ( ksero, drukarka, skaner, faks) co pozwala nam rozszerzyć ofertę usług bibliotecznych. W 2003 r. Biblioteka przyłączyła się do akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zapraszamy dzieci klas 0-3 do odwiedzin i wspólnego słuchania bajek czytanych przez zaproszonych gości. Rokrocznie najlepsi czytelnicy otrzymują nagrody książkowe , które są uroczyście wręczane podczas akademii na zakończenie roku szkolnego.

Co roku także wraz z Biblioteką Gminną organizowany jest konkurs literacki lub plastyczny do którego przystępują wszystkie miejscowości naszej gminy , a którego rozstrzygnięcie odbywa się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna. W ten sam sposób realizowaliśmy konkurs i wystawę fotograficzną „Perełki Naszej Gminy” oraz w 2005 r. – wystawę „I Artystyczne Prezentacje Twórców Gminy Mszana Dolna.

Od 2008 roku Biblioteka w Kasinie Wielkiej prowadzi cieszącą się dużą popularnością letnią akcję pod hasłem „ Wakacyjne Spotkania w Bibliotece” . Skierowana jest do dzieci pozostających w wakacje w domu , aby wspólnie z nami spędziły swój wolny czas.

Funkcjonując w środowisku lokalnym Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej wspomaga zdobywanie wiedzy i rozwój intelektualny wielu pokoleń kasinian . Zaspokaja potrzeby związane zarówno z rozrywką jak i kulturą i szeroko pojętą informacją . Jest nieodłącznym elementem krajobrazu naszej wsi.

2016 r  Elżbieta Ciężadlik

Galeria zdjęć

 

AKTUALNOŚCI

śro, 5 cze 2024, 11:18:55

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ 2024

Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej kolejny raz zaprasza na "Wakacje z Biblioteką"

GBP w Kasinie Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej
Siedziba w Kasinie Wielkiej
Kasina Wielka 590 (remiza OSP)
tel./fax 18 33-14-519
e-mail: gbpkw@mszana.pl

Na skróty

printFrom: https://www.gbpmszana.pl/kasina-wielka.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://www.gbpmszana.pl/kasina-wielka.html